Om Älska Borås


Projektet Älska Borås startade 2011. Detta var en följd av det som tagit sin början flera år tidigare i ”Bön för Borås” sista söndagskvällen varje månad och i pastorernas regelbundna träffar för samtal och bön. De flesta av församlingarna i Borås har varit med och på ett aktivt sätt stött projektet.

Målet med Älska Borås är

- Samhörigheten mellan församlingar och enskilda kristna i Borås bli större. Vi skall lära känna varandra bättre både som personer och församlingar.
- Vi kristna i Borås skall växa i omtanke och kärlek till människorna som lever och verkar i Borås.
- Borås invånare skall bli medvetna om att vi kristna älskar vår stad och vår kommun.
- Kyrkan i Borås skall växa. Antal medlemmarna i kyrkor och församlingar skall öka. (Projektet ger draghjälp.)

Sannolikt har projektet bidragit till ökad samhörighet mellan kristna i Borås och en medvetenhet om att vi skall söka vår stads bästa och be för den. Om invånare i Borås känt av detta går inte att uttala sig om. Flera av kyrkorna upplever medgång när det gäller fler gudstjänstdeltagare och att människor kommer till tro.

När projektet startade var engagemanget för Borås Ekumenisk råd (BER) väldigt lågt. Senaste åren har engagemanget för BER ökat. Det finns nu föreutsättningar att genomföra vissa av aktiviteterna som Älska Borås genomfört i BER:s regi istället.

Följande aktiviteter planeras under 2017:

• Bön för Borås fortsätter sista söndagen varje månad.

• Eventuellt nattvandringar i Borås Centrum vissa fredagkvällar.

• Ekumenisk gudstjänst på Stora torget 4 juni kl. 11.00 tillsammans med alla kyrkor i Borås och Borås Ekuemiska Råd.

Läs mer under fliken Aktiviteter på denna sida.

Projektplan för Älska Borås (Fastställd av projektgruppen 2015-01-14)